Geloof je het werkelijk?

In de kerkdiensten van de Marekerk zoeken we de verbinding van het geloof met het dagelijks leven. Regelmatig komen levensvragen aan de orde. Luister mee naar dit fragment en laat je inspireren! Je kunt ook de hele kerkdienst luisteren, dan hoor je nog meer over dit thema en ook bijpassende liederen en gebeden.
Datum27-06-2021
Sprekerds. Quist
BijbelJakobus 2:14-26

In dit fragment uit de middagdienst van zondag 27 juni, wordt uitleg geven over een gedeelte van de bijbel, Jacobus 2: 14 - 26: 14 Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? 15 Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, 16 en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? 17 Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood. 18 Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. 19 U gelooft dat God één is; daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij sidderen. 20 Maar wilt u weten, o dwaze mens, dat het geloof zonder de werken dood is?

De spreker, dominee Quist, legt uit dat als je echt gelooft, anderen dat kunnen merken in je leven. Een geloof zonder daden is dood. Spannende vraag is of het ook andersom kan? Dat goede daden je leven redden?

Terug