De gaven van de Geest

In de kerkdiensten van de Marekerk zoeken we de verbinding van het geloof met het dagelijks leven. Regelmatig komen levensvragen aan de orde. Luister mee naar dit fragment en laat je inspireren! Je kunt ook de hele kerkdienst luisteren, dan hoor je nog meer over dit thema en ook bijpassende liederen en gebeden.
Datum30-05-2021
SprekerDs. Reim
Bijbel1 korintiers 12:1-11

In dit fragment uit een kerkdienst van zondag 30 mei, wordt uitleg geven over een gedeelte uit de bijbel, uit 1 Korinthe 12: 1 Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. 2 U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. 3 Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest. 4 Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. 5 Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere. 6 Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. 7 Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. 8 Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; 9 en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; 10 en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen. 11Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.

Dit keer een wat langer fragment. De spreker, dominee Reim, legt uit wat de gaven van de Geest zijn. Wie is die Heilige Geest en wat doet die in ons leven? Geloven gaat niet vanzelf, de Heilige Geest leert het je. Het is geen trucje wat je één keer leert en steeds herhaalt, maar steeds krijg je andere mogelijkheden.

Terug