Wat is de rol van vrouwen in de kerk?

In de kerkdiensten van de Marekerk zoeken we naar de betekenis van de bijbel in onze tijd. Luister mee naar dit fragment en laat je inspireren! Je kunt ook de hele kerkdienst luisteren, dan hoor je nog meer over dit thema en ook bijpassende liederen en gebeden.
Datum30-05-2021
Sprekerds. T. Jacobs
Bijbel1 timoteus 2:8-15

Op zondag 30 mei ging het in de kerk over 1 Timotheüs 2: "8 Ik wil dan dat de mannen op alle plaatsen bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en meningsverschil. 9 Evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding, ingetogen en bezonnen, niet met het vlechten van het haar of met goud of parels of kostbare kleren, 10 maar met goede werken, wat bij vrouwen past die belijden godvrezend te zijn. 11 Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid. 12 Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stil houdt. 13 Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. 14 En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen. 15 Maar zij zal in de weg van het baren van kinderen zalig worden, als zij blijft in geloof, liefde en heiliging, gepaard met bezonnenheid."

Galaten 3: "26 Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. 27 Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. 28 Daarbij is het niet van belang dat men Jood is."

De spreker, dominee Jacobs, vraagt zich af wat belangrijker is voor het begrijpen van sommige teksten in de Bijbel: de tijdsgeest of het feit dat het woord is geïnspireerd door God? Hij legt uit dat die twee niet tegen elkaar uitgespeeld hoeven te worden. Toen was het wijs om vanwege de cultuur een bepaald standpunt te kiezen, maar in de huidige cultuur zou je juist tot omgekeerde conclusies kunnen trekken. De brief die Paulus geschreven heeft, was niet bedoeld om 2000 jaar op dezelfde manier gebruikt te worden.

Terug