Liefde is onmisbaar

In de In de kerkdiensten van de Marekerk zoeken we de verbinding van het geloof met het dagelijks leven.kerkdiensten van de Marekerk zoeken we de verbinding van het geloof met het dagelijks leven.
Datum28-02-2021
SprekerProp. J. Menkvelt
Bijbel1 korintiers 13:1-13

Op zondag 28 februari ging het in de Marekerk over de liefde.

Liefde is onmisbaar in ons leven. Maar waarom werkt het dan zo vaak niet? Waarom gaat het zo vaak mis en waarom zijn er zoveel mensen die liefde te kort komen? De spreker, proponent Joren Menkvelt, verteld wat de bijbel daarover te zeggen heeft.
 

Uit de bijbel werd 1 Korinthe 13 gelezen:

1 Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden. 2 En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. 3 En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. 4 De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, 5 zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, 6 zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, Maar verheugt zich over de waarheid, 7 zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen,

zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. 8 De liefde vergaat nooit... 12 Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

 

Terug