Wat is wijsheid?

In de kerkdiensten van de Marekerk zoeken we de verbinding van het geloof met het dagelijks leven. Regelmatig komen levensvragen aan de orde. Luister mee naar dit fragment en laat je inspireren! Je kunt ook de hele kerkdienst van 4 oktober luisteren, dan hoor je nog meer over dit thema en ook bijpassende liederen en gebeden.
Datum04-10-2020
Sprekerds. Markus
Bijbel1 koningen 3:1-15

Op zondag 4 oktober ging het over 1 Koningen 3: 5 In Gibeon verscheen de HEERE 's nachts aan Salomo in een droom, en God zei: Vraag wat Ik u geven zal. 6 Salomo zei: Ú hebt aan Uw dienaar David, mijn vader, grote goedertierenheid bewezen, zoals hij voor Uw aangezicht gewandeld heeft, in trouw, in rechtvaardigheid en in oprechtheid van hart bij U. En U hebt dit grote blijk van goedertierenheid aan hem bewezen dat U hem een zoon gaf die op zijn troon zit, zoals op deze dag. 7 Nu dan, HEERE, mijn God! Ú hebt Uw dienaar koning gemaakt in de plaats van mijn vader David. Ík ben echter een jonge man: ik weet niet uit of in te gaan. 8 En Uw dienaar is te midden van Uw volk geplaatst, dat U verkozen hebt, een groot volk, dat vanwege de menigte niet geteld of geschat kan worden. 9 Geef dan Uw dienaar een opmerkzaam hart, om recht te kunnen spreken over Uw volk, om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad, want wie zou over dit machtige volk van U kunnen rechtspreken? 10 Het was goed in de ogen van de Heere, dat Salomo dit gevraagd had. 11 God zei tegen hem: Omdat u hierom gevraagd hebt, en niet gevraagd hebt om een lang leven voor uzelf; omdat u niet om rijkdom voor uzelf hebt gevraagd en niet om de dood 12 zie, daarom doe Ik overeenkomstig uw woorden: zie, Ik geef u een wijs en verstandig hart, zodat uws gelijke er vóór u niet geweest is, en uws gelijke na u niet zal opstaan. 13 En zelfs dat waar u niet om gevraagd hebt, geef Ik u: zowel rijkdom als eer, zodat niemand onder de koningen uws gelijke zal zijn, al uw dagen. 14 En als u in Mijn wegen gaat door Mijn verordeningen en Mijn geboden in acht te nemen, zoals uw vader David gewandeld heeft, dan zal Ik uw dagen verlengen.

De spreker, dominee Markus, vertelt in het volgende fragment dat wijsheid je helpt het goede leven te vinden. Waar denk je deze wijsheid te vinden? Hoe weet je hoe je een geslaagd leven bereikt? Volgens de bijbel gaat het vooral om een opmerkzaam hart, dat je je richt op God, omdat je dan de diepste vorm van geluk ervaart en echt tot je recht komt.

Terug