Hoe ga je om met angsten of verslaving?

In de kerkdiensten van de Marekerk zoeken we de verbinding van het geloof met het dagelijks leven. Regelmatig komen levensvragen aan de orde. Luister mee naar dit fragment en laat je inspireren! Je kunt ook de hele kerkdienst luisteren, dan hoor je nog meer over dit thema en ook bijpassende liederen en gebeden.
Datum31-01-2021
Sprekerds. T. Jacobs
BijbelMarcus 1:21-28

Markus 1: 21 ‘En zij kwamen in Kapernaüm; en op de sabbat ging Hij meteen naar de synagoge en gaf Hij onderwijs. 22 En ze stonden versteld van Zijn onderricht, want Hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. 23 Nu was er in hun synagoge een man met een onreine geest, en die schreeuwde: 24 Ga weg! Wat hebben wij met U te maken, Jezus de Nazarener? Bent U gekomen om ons te gronde te richten? Ik weet Wie U bent, namelijk de Heilige van God. 25 En Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg! Ga uit hem weg! 26 En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging, roepend met luide stem, uit hem weg. 27 En zij waren allen verbaasd, zodat zij elkaar vroegen: Wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit, dat Hij ook de onreine geesten met gezag bevel geeft en zij Hem gehoorzaam zijn? 28 En het gerucht over Hem verspreidde zich meteen in heel de omgeving van Galilea.’

In dit gedeelte gaat het over een onreine geest. Hoe gaan wij hiermee om? Willen we alles wetenschappelijk verklaren of is er meer? In de tijd van de bijbel was het bestaan van geesten heel reëel. Jezus is kritisch en bewogen, hij vraagt: 'waar ben je mee bezig?' Hij wil je bevrijden, weg met angst en onderdrukking, Hij brengt vrede. Dat is niet als een tovertruc, maar wel een belofte waar je aan vast mag houden door de kracht van het gebed. Laten we daarom ook voor elkaar bidden en hoop houden.

Terug