Wordt je leven bepaald door het lot of kies je zelf je weg?

In de kerkdiensten van de Marekerk zoeken we de verbinding van het geloof met het dagelijks leven. Regelmatig komen levensvragen aan de orde. Luister mee naar dit fragment en laat je inspireren! Je kunt ook de hele kerkdienst luisteren, dan hoor je nog meer over dit thema en ook bijpassende liederen en gebeden.
Datum13-09-2020
Sprekerds. T. Jacobs
BijbelMarcus 4:35-41

Op zondag 13 september, ging de preek over de storm op het meer in Markus 4:
35 En op die dag, toen het avond geworden was, zei Hij tegen hen: Laten wij overvaren naar de overkant. 36 En zij lieten de menigte achter en namen Hem, Die al in het schip was, mee; en er waren nog andere scheepjes bij Hem. 37 En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al volliep. 38 En Hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen; en zij wekten Hem en zeiden tegen Hem: Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan? 39 En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. 40 En Hij zei tegen hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? 41 En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn.

De spreker, dominee Ton Jacobs, gaat in op de vraag: Hoe gaan we om met de stormen van het leven? Er zijn grofweg twee manieren om hiermee om te gaan, aan de ene kant zijn er de mensen die vinden dat alles vast ligt in het lot. Anderen houden vooral vast aan hun vrijheid, ze voelen zich volledig vrij om het leven in te richten. Dit fragment gaat over het bijbelse idee hierover.

Terug