Naast de 'standaard' Bijbelkringen zijn er ook kringen, die gericht zijn op specifieke doelgroepen. Ook deze kringen werken met het kringmateriaal over het thema. Deze kringen worden hieronder kort toegelicht:

  • Ontdek-de-Bijbel kring

Het unieke van deze (vorm van) kring is dat ervaren en onervaren bijbellezers samen de Bijbel bestuderen. Dat betekent gegarandeerd nieuwe gezichtspunten!
Alphacursisten kunnen dit als vervolg doen na de Alphacursus, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom.

  • Marehuiskring

Voor de ouderen is er de Marehuiskring. Deze komt op dinsdagochtend bij elkaar in wijkgebouw 'Het Marehuis' onder leiding van de dominee. Mocht u hieraan mee willen doen, dan kunt u contact opnemen met ds. Ton Jacobs (jacobs@marekerk.nl, 071-8870207) of via het formulier voor Aanmelding Bijbelkring en dan de Marehuiskring aanvinken.

  • Jongvolwassenenkring

Heb je onlangs belijdenis gedaan, in je thuisgemeente of in de Marekerk? Of bezoek je als student de zondagse diensten in de Marekerk en zoek je meer aansluiting bij de gemeente? Weet je welkom op de jongvolwassenenkring!
Op deze kring denken we met elkaar na over wat geloven en Christen-zijn betekent in de wereld waarin jij werkt, sport, studeert en vriendschappen en relaties aangaat.

  • Internationale kring

Deze kring onderscheidt zich van de reguliere kringen, doordat er Engels gesproken wordt. Anderstaligen binnen of juist van buiten de gemeente kunnen deelnemen aan deze kring.
Ook andere gemeenteleden zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij deze kring.
 

Meld je aan voor een (of meer) van de kringen via het formulier Aanmelding Bijbelkring.