Samenstelling

Zo’n 300 mensen komen op zondag bij elkaar. Jong en oud, gezinnen, singles en studenten.
Onze gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad, die bestaat uit de predikant, 9 ouderlingen, 4 diakenen en 3 ouderling-kerkrentmeesters.

Onderdeel van PKN/PGL

De Marekerk huisvest de Hervormde Marewijkgemeente. Wij zijn aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en daardoor onderdeel van de Protestantste Gemeente Leiden (PGL). Geografisch gezien behoort een groot deel van de Leidse binnenstad en Leiden-Noord tot de Marekerk. Er komen echter mensen uit de hele Leidse regio, die zich thuisvoelen in de Marekerk.

Promotiefilm