Orgels

Het orgel is een geschiedenisboek op zichzelf. Het bovendeel is oorspronkelijk afkomstig uit het koor van de Pieterskerk (te Leiden). Reeds in 1400 bevond zich nl. in de Pieterskerk, behalve een groot, ook een klein orgel. De bekende orgelbouwer Jan van Covelens verrichtte in 1529 diverse werkzaamheden aan laatstgenoemd instrument. Er zijn aanwijzingen dat de orgelbouwer Pieter de Swart het orgel in 1566 stevig vernieuwde. In 1629 werd het orgel omgebouwd door Jan Jacobszn. van Lin. Rond 1680 verrichtte de orgelbouwer Van Duyschot omvangrijke werkzaamheden aan het instrument. Het orgel verhuisde in 1733 naar de Marekerk en werd in 1735 vergroot door de orgelbouwer Rudolph Garrels. De wapens op het orgel zijn van kerkmeesters uit 1733. Rond 1781 vond een vernieuwing en herstelling plaats door Hendrick Hess. Tussen 1869 en 1872 is het orgel weer verbouwd door de orgelbouwers N.A. Lohman en J. Schaaffeld. De laatste vergroting dateert van 1965 en is uitgevoerd door orgelbouwer D.A. Flentrop. Het orgel telt 29 stemmen, verdeeld over drie klavieren.
orgelmarekerk

De dispositie

Hoofdwerk (Manuaal I, C-f”’) Prestant 8′
Bourdon 8′
Octaaf 4′
Quint 3′
Octaaf 2′
Mixtuur 3 sterk
Scherp 3 sterk
Trompet 8′

Bovenwerk (Manuaal II, C-f”’) Holpijp 8′
Quintadeen 8′
Prestant 4′
Fluit 4′
Nasard 3′
Gemshoorn 2′
Sifflet 1′
Sexquialter D 2 sterk
Kromhoorn 8′

Borstwerk (Manuaal III, C-f”’) Gedekt 8′
Ged. fluit 4′
Prestant 2′
Roerfluit 2′
Cymbel 1′
Regaal 8′

Pedaal (C-f”)
GBourdon 16′
GeGedekt 8′
Prestant 8′
Octaaf 4′
Fagot 16′
Trompet 8′

Werktuiglijke registers
Koppel Hoofdwerk-Bovenwerk
Koppel Hoofdwerk-Borstwerk
Koppel Pedaal-Hoofdwerk
Tremulant Borstwerk

Winddruk: 70 mm
Toonhoogte: a1 = 440 Hz
Temperatuur: Neidhardt

Het orgel is onlangs grondig gerenoveerd en in december 2010 in gebruik genomen. Ter gelegenheid van de restauratie zijn een CD en een boek uitgebracht. Deze kunt u bestellen in de webshop.

De Marekerk heeft onlangs de beschikking gekregen over een kistorgel van de firma Klop. Hiermee zijn de mogelijkheden van de Marekerk voor het geven van concerten vergroot, bijvoorbeeld bij de begeleiding van solisten en koren.

kistorgel

Dispositie:
Holpijp 8′ b/d
Roerfluit 4’ b/d
Quint 2 2/3’ d
Octaaf 2’ b/d

Manuaalomvang: C-f”’
Transpositie klavier: a’=415/440/465 Hz