Wat is de Marekerk?

Samenstelling

Zo’n 300 mensen komen normaliter elke zondag bij elkaar, fysiek en digitaal. Jong en oud, gezinnen, singles en studenten.
De gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad, die bestaat uit de predikant, 10 ouderlingen waarvan 3 ouderling-kerkrentmeesters en daarnaast nog 4 diakenen.

Onderdeel van PKN/PGL

De Marekerk huisvest de Protestantse Marekerkgemeente. Wij zijn aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en daardoor onderdeel van de Protestantste Gemeente Leiden (PGL). Geografisch gezien behoort een groot deel van de Leidse binnenstad en Leiden-Noord tot de Marekerk. Er komen echter mensen uit de hele Leidse regio, die zich thuisvoelen in de Marekerk.