Wat is de Marekerk?

Samenstelling

Ruim 300 mensen komen elke zondag bij elkaar, fysiek en digitaal. Jong en oud, gezinnen, singles en studenten.
Onze gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad, die bestaat uit de predikant, (pastoraal) ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen.

Onderdeel van PKN/PGL

De Marekerk huisvest de Protestantse Marekerkgemeente. Wij zijn aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en daardoor onderdeel van de Protestantste Gemeente Leiden (PGL). Geografisch gezien behoort een groot deel van de Leidse binnenstad en Leiden-Noord tot de Marekerk. Er komen echter mensen uit de hele Leidse regio, die zich thuisvoelen in de Marekerk.