Wat geloven wij?

geloven is het woord horen en het doen

Wij geloven in God de Vader, in zijn Zoon Jezus Christus en in de Heilige Geest. Vanuit dat geloof willen wij dienstbaar zijn aan de mensen om ons heen en aan elkaar. Zo vormen wij een christelijke gemeenschap.

Twee keer per zondag komen we samen om God te eren, meer over Hem te leren en elkaar te ontmoeten.  Wij geloven dat de Bijbel Gods woord is en dat Hij daardoor tot ons spreekt. Daarom ligt de Bijbel altijd opengeslagen in ons midden. Daar laten wij ons door leiden. De kerkdiensten kenmerken zich door gebed, zang en uitleg over de Bijbel.
Klik hier om te zien en te horen hoe de verbinding tussen geloven en het dagelijks leven kan worden gelegd.

Daarnaast willen wij ook doordeweeks oog en oor hebben voor elkaar én voor de mensen om ons heen. Zo verlenen we lokaal via Diaconaal Centrum de Bakkerij hulp aan mensen in nood, maar ook ondersteunen wij zendelingen met gebed en giften.

Door gastvrijheid en vrede willen wij iets laten zien van wie Jezus Christus is. Het is ons verlangen dat steeds meer mensen God leren kennen en dat de Marekerk in Leiden een kloppend hart mag zijn.