Traditie en openheid

Traditie

De Protestantse Marekerkgemeente staat in de gereformeerde traditie van de Protestantse Kerk in Nederland.
Wij belijden de Bijbel als Woord van God, dat gezag heeft in ons leven. Daarom ligt de Bijbel altijd opengeslagen in ons midden. Zij is gezaghebbend voor de verkondiging en toerusting, zowel op zondag als doordeweeks.

Daarnaast zijn de belijdenisgeschriften voor ons kostbare schatten van deze traditie. Ze vormen een leidraad in het begrijpen van de Bijbel. Lees hier meer over de inhoud van de diensten.

Avondmaal en Doop

Wij belijden dat Jezus Christus aan het kruis stierf voor onze zonden.
6 keer per jaar en nog een keer op Goede Vrijdagavond gedenken en belijden wij dat door samen het Heilig Avondmaal te vieren.

De meeste kinderen in onze gemeente worden kort na de geboorte gedoopt met wat water op het hoofdje. Daarmee ontvangen zij het teken en zegel van Gods verbond met mensen. Want wij geloven dat Gods belofte van redding ook voor hen is.

Huwelijk

In de Marekerk zijn er regelmatig huwelijksdiensten. Het bruidspaar vraagt tijdens deze dienst samen met de gemeente Gods zegen over het huwelijk. Hiermee drukken zij uit dat zij geloven dat het huwelijk door God ingesteld is als een verbond voor het hele leven. Lees hier meer over de visie van de Marekerk op het huwelijk (het pdf-document kan je via deze link openen of downloaden).

Openheid

Wij willen open zijn voor iedereen en proberen aandacht te hebben voor mensen om ons heen. De koffie na iedere ochtenddienst is daarvoor een middel, net als aandacht voor nieuwe leden, mensen die meer willen weten over het geloof en het diaconale werk. We hopen dat je je welkom voelt!