Muziek

De Marekerkgemeente kenmerkt zich door veel muziek, waarbij zowel professionele als amateur-musici de ruimte krijgen om hun gaven en talenten in te zetten.

Er is een breed scala aan muzikale stijlen en activiteiten. Het prachtige Garrels-orgel klinkt wekelijks tijdens de erediensten of wordt bespeeld tijdens concerten. Of het kinderkoor 'Marekidz' dat regelmatig een bijdrage levert aan speciale diensten. Maar ook de muziekgroep die tijdens Jeugd- en Alphadiensten met zangers en een combo de samenzang ondersteunt en de verdere muzikale omlijsting verzorgt.

Marekidz

Kinderen vanaf 6 jaar zijn welkom op kinderkoor Marekidz.
Om de week op de vrijdagavond van 18.00-18.45 uur repeteert Marekidz in het Marehuis, onder leiding van dirigente Mariska Wesselo (marekidzkinderkoor@gmail.com). De organisatie ligt voornamelijk in handen van Mirjam Snoep, Lisa de Jongh en Elize Freriks ().
Regelmatig treedt Marekidz op in diensten van de Marekerk.
Kom gerust een keer kijken, of stuur voor meer informatie een mailtje naar een van de genoemde e-mailadressen.

Muziekgroep

De muziekgroep bestaat uit een wisselende samenstelling van zangers en een variabel combo. De muziekgroep oefent met de beschikbare deelnemers gezamenlijk tweemaal ter voorbereiding van een Jeugd- of Alphadienst. De coördinatie en leiding ligt in handen van Rosa Colenbrander en Anne Marie De Soet. Contactgegevens zijn te vinden in de MareWijzer, of op de besloten webpagina onder Mensen.
Het combo bestaat regelmatig uit piano, gitaar, dwarsfluit, klarinet, basgitaar, gitaar en percussie. Maar de groep staat altijd open voor nieuwe instrumenten en nieuwe deelnemers.
De zangers zijn ook niet beperkt tot een select gezelschap. Instroom vanuit alle leeftijden is mogelijk.
De liedkeuze en stijl wordt meestal gevonden in de sfeer van Sela, of in bundels als Op Toonhoogte en Opwekking, of de gangbare liederen uit het Liedboek (Psalmen en Gezangen). Instrumentale intermezzo's behoren ook tot de mogelijkheden.

De orgels

De Marekerk heeft twee orgels: het grote Garrelsorgel en een kistorgel

Het tegenwoordige Garrelsorgel is een geschiedenisboek op zichzelf. Het bovendeel is oorspronkelijk afkomstig uit het koor van de Pieterskerk (te Leiden). Reeds in 1400 bevond zich nl. in de Pieterskerk, behalve een groot, ook een klein orgel. De bekende orgelbouwer Jan van Covelens verrichtte in 1529 diverse werkzaamheden aan laatstgenoemd instrument. Er zijn aanwijzingen dat de orgelbouwer Pieter de Swart het orgel in 1566 stevig vernieuwde. In 1629 werd het orgel omgebouwd door Jan Jacobszn. van Lin. Rond 1680 verrichtte de orgelbouwer Van Duyschot omvangrijke werkzaamheden aan het instrument.
Het orgel verhuisde in 1733 naar de Marekerk en werd in 1735 vergroot door de orgelbouwer Rudolph Garrels. De wapens op het orgel zijn van kerkmeesters uit 1733. Rond 1781 vond een vernieuwing en herstelling plaats door Hendrick Hess. Tussen 1869 en 1872 is het orgel weer verbouwd door de orgelbouwers N.A. Lohman en J. Schaaffeld. De laatste vergroting dateert van 1965 en is uitgevoerd door orgelbouwer D.A. Flentrop. Het orgel telt 29 stemmen, verdeeld over drie klavieren.

De dispositie

Hoofdwerk (Manuaal I, C-f”’) Prestant 8′
Bourdon 8′
Octaaf 4′
Quint 3′
Octaaf 2′
Mixtuur 3 sterk
Scherp 3 sterk
Trompet 8′

Bovenwerk (Manuaal II, C-f”’) Holpijp 8′
Quintadeen 8′
Prestant 4′
Fluit 4′
Nasard 3′
Gemshoorn 2′
Sifflet 1′
Sexquialter D 2 sterk
Kromhoorn 8′

Borstwerk (Manuaal III, C-f”’) Gedekt 8′
Ged. fluit 4′
Prestant 2′
Roerfluit 2′
Cymbel 1′
Regaal 8′

Pedaal (C-f”)
GBourdon 16′
GeGedekt 8′
Prestant 8′
Octaaf 4′
Fagot 16′
Trompet 8′

Werktuiglijke registers
Koppel Hoofdwerk-Bovenwerk
Koppel Hoofdwerk-Borstwerk
Koppel Pedaal-Hoofdwerk
Tremulant Borstwerk

Winddruk: 70 mm
Toonhoogte: a1 = 440 Hz
Temperatuur: Neidhardt

Het orgel is grondig gerenoveerd en in december 2010 in gebruik genomen. Ter gelegenheid van de restauratie zijn een CD en een boek uitgebracht. Deze kunt u bestellen in de webshop (tijdelijk buiten gebruik).

De Marekerk heeft ook de beschikking gekregen over een kistorgel van de firma Klop. Hiermee zijn de mogelijkheden van de Marekerk voor het geven van concerten vergroot, bijvoorbeeld bij de begeleiding van solisten en koren.

De dispositie
Holpijp 8′ b/d
Roerfluit 4’ b/d
Quint 2 2/3’ d
Octaaf 2’ b/d

Manuaalomvang: C-f”’
Transpositie klavier: a’=415/440/465 Hz

NB: De orgels worden alleen bespeeld door organisten die daarvoor specifiek toestemming hebben gekregen.