Over ons

Als je meer informatie wilt lezen over wie we zijn, wat we geloven en hoe je je kunt aansluiten bij onze gemeente, klik dan op een van onderstaande onderwerpen en lees verder op de vervolgpagina's.

Traditie en openheid

Traditie: De Protestantse Marekerkgemeente staat in de gereformeerde traditie van de Protestantse Kerk in Nederland. Wij belijden de Bijbel als Woord van God, dat gezag heeft in ons leven. Daarom ligt de Bijbel altijd opengeslagen in ons midden.   Lees verder...

 

Wat en wie is de Marekerk?

Samenstelling: Ruim 300 mensen  komen elke zondag bij elkaar, fysiek en digitaal. Jong en oud, gezinnen, singles en studenten.
Onze gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad, die bestaat uit de predikant, (pastoraal) ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen.   Lees verder...

 

Wat geloven wij?

Wij geloven in God de Vader, in zijn Zoon Jezus Christus en in de Heilige Geest. Vanuit dat geloof willen wij dienstbaar zijn aan de mensen om ons heen en aan elkaar. Zo vormen wij een christelijke gemeenschap.   Lees verder...   

 

Welkom in de Marekerkgemeente

Voel je je thuis in de Marekerk? Er zijn verschillende activiteiten voor mensen die zich bij onze gemeente willen aansluiten. Er is een speciaal team dat je alles kan vertellen over de wijkgemeente, de zondagse kerkdiensten en andere activiteiten.   Lees verder...