Orgelmuziek in de Marekerk

De orgels

Orgel

Cantor-organist

Orgelconcert

Concertserie

 

De Marekerk heeft twee orgels: het grote Garrelsorgel en een kistorgel

Het tegenwoordige Garrelsorgel is een geschiedenisboek op zichzelf. Het bovendeel is oorspronkelijk afkomstig uit het koor van de Pieterskerk (te Leiden). Reeds in 1400 bevond zich nl. in de Pieterskerk, behalve een groot, ook een klein orgel. De bekende orgelbouwer Jan van Covelens verrichtte in 1529 diverse werkzaamheden aan laatstgenoemd instrument. Er zijn aanwijzingen dat de orgelbouwer Pieter de Swart het orgel in 1566 stevig vernieuwde. In 1629 werd het orgel omgebouwd door Jan Jacobszn. van Lin. Rond 1680 verrichtte de orgelbouwer Van Duyschot omvangrijke werkzaamheden aan het instrument.
Het orgel verhuisde in 1733 naar de Marekerk en werd in 1735 vergroot door de orgelbouwer Rudolph Garrels. De wapens op het orgel zijn van kerkmeesters uit 1733. Rond 1781 vond een vernieuwing en herstelling plaats door Hendrick Hess. Tussen 1869 en 1872 is het orgel weer verbouwd door de orgelbouwers N.A. Lohman en J. Schaaffeld. De laatste vergroting dateert van 1965 en is uitgevoerd door orgelbouwer D.A. Flentrop. Het orgel telt 29 stemmen, verdeeld over drie klavieren.

De dispositie

Hoofdwerk (Manuaal I, C-f”’) Prestant 8′
Bourdon 8′
Octaaf 4′
Quint 3′
Octaaf 2′
Mixtuur 3 sterk
Scherp 3 sterk
Trompet 8′

Bovenwerk (Manuaal II, C-f”’) Holpijp 8′
Quintadeen 8′
Prestant 4′
Fluit 4′
Nasard 3′
Gemshoorn 2′
Sifflet 1′
Sexquialter D 2 sterk
Kromhoorn 8′

Borstwerk (Manuaal III, C-f”’) Gedekt 8′
Ged. fluit 4′
Prestant 2′
Roerfluit 2′
Cymbel 1′
Regaal 8′

Pedaal (C-f”)
GBourdon 16′
GeGedekt 8′
Prestant 8′
Octaaf 4′
Fagot 16′
Trompet 8′

Werktuiglijke registers
Koppel Hoofdwerk-Bovenwerk
Koppel Hoofdwerk-Borstwerk
Koppel Pedaal-Hoofdwerk
Tremulant Borstwerk

Winddruk: 70 mm
Toonhoogte: a1 = 440 Hz
Temperatuur: Neidhardt

Het orgel is grondig gerenoveerd en in december 2010 in gebruik genomen. Ter gelegenheid van de restauratie zijn een CD en een boek uitgebracht. Deze kunt u bestellen in de webshop (tijdelijk buiten gebruik).

De Marekerk heeft ook de beschikking gekregen over een kistorgel van de firma Klop. Hiermee zijn de mogelijkheden van de Marekerk voor het geven van concerten vergroot, bijvoorbeeld bij de begeleiding van solisten en koren.

De dispositie
Holpijp 8′ b/d
Roerfluit 4’ b/d
Quint 2 2/3’ d
Octaaf 2’ b/d

Manuaalomvang: C-f”’
Transpositie klavier: a’=415/440/465 Hz

NB: De orgels worden alleen bespeeld door organisten die daarvoor specifiek toestemming hebben gekregen.