Bijbelkringen

Op deze pagina leggen wij wat uit over het Kringenwerk in onze gemeente

Er zijn Kringen voor ouderen, jongeren, studenten, catechese, belijdenis, etc., die allemaal een ander karakter hebben, van (Bijbel)studie kringen tot kringen waar het gebed of het sociale aspect meer wordt benadrukt.
Kringen komen op verschillende dagen, maar meestal elke twee weken bij elkaar. Dus elk wat wils. Op grond van jouw wensen word je elke twee jaar ingedeeld bij een kring die zoveel mogelijk past bij jouw wensen.

Je kunt je opgeven voor een kring via het formulier Aanmelding Bijbelkring.


Bijbelkringen

In de Marekerkgemeente zijn meer dan tien actieve Bijbelkringen.

Gemeenteleden komen bij elkaar om een gedeelte uit de Bijbel te lezen en te bespreken, samen te zingen en te bidden. Daarnaast is een kring een ontmoetingsplek waar mensen elkaar goed kennen; een ‘gemeente’ in het klein. De kringen in de Marekerkgemeente worden centraal georganiseerd. Een van de kerkenraadsleden is verantwoordelijk voor het kringwerk.

De kringen worden eens per twee jaar ingedeeld door de Bijbelkringcoördinatoren in overleg met de predikant en het verantwoordelijke kerkenraadslid. De kringen zijn zo samengesteld dat gemeenteleden van diverse leeftijden op één kring zitten.
Uitzondering hierop zijn de ‘jong-volwassenenkring’ en de ‘Marehuiskring’ (senioren). Ook is er een Bijbelkring voor beginnende Bijbellezers / gelovigen: de Ontdek-de-Bijbel kring, waarover je hier meer kunt lezen.

Op Bijbelkring ontmoeten mensen van alle leeftijden elkaar. De leefwereld van de verschillende generaties is zeer divers. Dit maakt het erg belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten en elkaar begrijpen in de manier waarop men het geloof beleeft. Centraal daarbij is natuurlijk het onderwijs uit de Bijbel, het woord van God. Een Bijbelkring is de perfecte manier om van anderen te leren. In een sfeer van vertrouwen kan geleerd worden uit de Bijbel en van elkaar. Ouderen bemoedigen en bevragen jongeren; jongeren luisteren en bevragen ouderen.

De Marekerkgemeente is een regiogemeente is waarbij mensen elkaar vooral op zondag ontmoeten. De zondagse samenkomst geeft echter weinig mogelijkheden om dieper met elkaar te praten over geloofszaken. Ook kan je je er, zeker als je nieuw bent, alleen voelen. Op een kring leer je mensen beter kennen en vind je een klein ‘thuis’ in de gemeente. Ook is een Bijbelkring dé plek voor onderling pastoraat. Mensen delen hun zorgen en vreugde en bidden voor elkaar. Als er zorgen zijn die niet binnen de kringen opgelost kunnen worden, kan verwezen worden naar een ouderling of professionele hulpverlener.

Deelnemen aan een Bijbelkring is een mooie manier om nieuw-gelovigen sneller op te nemen in de gemeente. De stap naar de kerk kan groot zijn en de zondagse eredienst kan als onpersoonlijk ervaren worden. Een kleine groep als een Bijbelkring geeft persoonlijk contact en daarmee verbondenheid aan het geheel. De Bijbelkringen zijn dus de bouwstenen van de gemeente. Iedereen is van harte welkom om zich aan te sluiten bij een van de kringen!

Voor meer informatie of aanmelding kan je contact opnemen met Anna Sigtermans (071-5320606)), Marlies Morsch (071-5320621), Organisatoren Bijbelkringenwerk of via bijbelkring@marekerk.nl.

Marehuiskring

Eens per maand op dinsdagochtend komen senioren uit de gemeente bij elkaar voor Bijbelstudie onder leiding van de wijkpredikant. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Marehuis. Meer informatie over de Marehuiskring: ds. Jacobs (071-8870207 of jacobs@marekerk.nl).