De Bijbelkringen in de Marekerk zijn gesprekskringen met als doel inzicht te krijgen in God, jezelf en de weg, die je met God mag lopen, door samen de Bijbel te bestuderen. Iedere bijeenkomst wordt een gedeelte uit de Bijbel gelezen en besproken. Vaak wordt hierbij een bijbelstudieboekje met gespreksvragen gebruikt.

De Bijbelkringen zijn niet alleen toegankelijk voor leden van de Marekerk, iedereen mag meedoen. De Bijbelkring is ook een ontmoetingsplek waar mensen elkaar beter leren kennen en met elkaar kunnen meeleven. Daarnaast is er ruimte voor gebed en het zingen van christelijke liederen.

Van januari 2017 tot december 2019 heeft de Marekerkgemeente deelgenomen aan het focustraject (IZB). Dit focustraject richt zich op ieders eigen persoonlijke relatie met Jezus; hoe verdiepen we onze relatie met Hem en waarin uit zich onze gerichtheid op Jezus in het dagelijks leven? Dit focustraject krijgt vervolg in het najaar 2019 met het gemeentebrede thema ‘Omzien naar elkaar’. Het kringmateriaal zal in het teken staan van dit thema. Daarna kiezen kringleden samen waarmee de kring verder gaat (thema/Bijbelboek).

Om de twee jaar worden de kringen aan de hand van een voorkeursmoment ingedeeld. De meeste kringen worden op avonden gehouden. Bij het aanmelden kan je aangeven of je kringleider wil zijn. De kringleider regelt praktische zaken rondom de kring (rooster, aan- en afmeldingen per bijeenkomst, etc.) en kan als vraagbaak voor individuele kringleden fungeren. Twee tot drie keer per jaar komen de kringleiders bij elkaar om ervaringen en tips uit te wisselen. Samen ben je als kring verantwoordelijk voor het welslagen van de kringen.

Naast deze Bijbelkringen zijn er ook kringen, die gericht zijn op een specifieke doelgroep. Deze worden hier kort toegelicht:

Ontdek-de-Bijbelkring
Het unieke van deze (vorm van) kring is dat ervaren en onervaren bijbellezers samen de Bijbel bestuderen. Dat betekent: gegarandeerd nieuwe gezichtspunten! Alphacursisten kunnen dit als vervolg doen na de Alphacursus, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom. Opgeven kan via het aanmeldingsformulier of , o.v.v. Ontdek de Bijbelkring.

Marehuiskring
Voor de ouderen is er de Marehuiskring. Deze komt op dinsdagochtend bij elkaar in wijkgebouw 'Het Marehuis' onder leiding van de dominee. Mocht u hieraan mee willen doen, kunt u contact opnemen met ds. Ton Jacobs ().

Jongvolwassenenkring
Heb je onlangs belijdenis gedaan, in je thuisgemeente of in de Marekerk? Of bezoek je als student de zondagse diensten in de Marekerk en zoek je meer aansluiting bij de gemeente? Of kom je al van jongs af aan in de Marekerk en zou je graag een kring gaan doen? Weet je welkom op de jongvolwassenenkring! Op deze kring denken we met elkaar na over wat geloven en Christen-zijn betekent in de wereld waarin jij werkt, sport, studeert en vriendschappen en relaties aangaat. We zoeken naar wat God hierover in zijn Woord aan ons leert en we leren van elkaar. Opgeven kan via het aanmeldingsformulier of , o.v.v. Jongvolwassenenkring.

Internationale kring
Deze kring onderscheidt zich van de reguliere kringen, doordat er Engels gesproken wordt. Anderstaligen uit of juist vanbuiten de gemeente kunnen deelnemen aan deze kring. Ook andere gemeenteleden zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij deze kring. Opgeven kan via deze antwoordkaart of , o.v.v. Internationale kring.

Plenaire kringavonden
Naast de (tweewekelijkse) Bijbelkringen wordt er elk jaar een plenaire kringavond georganiseerd aan de hand van een thema. Alle deelnemers aan de Bijbelkringen en alle gemeenteleden zijn welkom op deze avond, die plaatsvindt in het Marehuis.

Agenda

sept. 2019 aanmelding Bijbelkringseizoen

01 10 2019  kringleidersavond

14 01 2020  kringleidersavond

10 06 2020  kringleidersavond

06 10 2020  kringleidersavond

17 03 2021  kringleidersavond

Documenten

Aanmeldformulier Bijbelkringen

Visie en taakomschrijving Bijbelkringwerk

Gespreksplanner

Overzicht van materiaal voor Bijbelstudie

Tips en adviezen van en voor kringleiders

Werkvormen voor kringavonden

Handleiding kringen

Contact

Hanneke Geluk-Jongerman

Anneke Kramer-Top

Tel.: zie contactgegevens in Marewijzer

Mail: