De Bijbelkringen in de Marekerk zijn gesprekskringen met als doel inzicht te krijgen in God, jezelf en de weg, die je met God mag lopen, door samen de Bijbel te bestuderen. Iedere bijeenkomst wordt een gedeelte uit de Bijbel gelezen en besproken. Vaak wordt hierbij een bijbelstudieboekje met gespreksvragen gebruikt.

De Bijbelkringen zijn niet alleen toegankelijk voor leden van de Marekerk, iedereen mag meedoen. De Bijbelkring is ook een ontmoetingsplek waar mensen elkaar beter leren kennen en met elkaar kunnen meeleven. Daarnaast is er ruimte voor gebed of het zingen van christelijke liederen.

De Bijbelkringen starten met een thema. Als dit thema is afgerond bepalen de kringleden in onderling overleg welk thema of boek er daarna behandeld gaat worden. Daarnaast zal er af en toe een themakring worden gehouden, met materiaal dat door de wijkpredikant of anderen beschikbaar gesteld zal worden. Alle kringen bestuderen dan hetzelfde Bijbelgedeelte en hieraan gekoppeld kan bijvoorbeeld een themadienst op zondag gehouden worden.

Om de twee jaar worden de kringen aan de hand van een voorkeursmoment ingedeeld. De meeste kringen worden op avonden gehouden. Bij het aanmelden kan je aangeven of je kringleider wil zijn. De kringleider regelt praktische zaken rondom de kring (rooster, aan- en afmeldingen per bijeenkomst, etc.) en kan als vraagbaak voor individuele kringleden fungeren. Twee tot drie keer per jaar komen de kringleiders bij elkaar om ervaringen en tips uit te wisselen. Samen ben je als kring verantwoordelijk voor het welslagen van de kringen.

Naast deze Bijbelkringen zijn er ook kringen, die gericht zijn op een specifieke doelgroep. Deze worden hier kort toegelicht:

Ontdek-de-Bijbelkring
Het unieke van deze (vorm van) kring is dat ervaren en onervaren bijbellezers samen de Bijbel bestuderen. Dat betekent: gegarandeerd nieuwe gezichtspunten! Alphacursisten kunnen dit als vervolg doen na de Alphacursus, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom.

Marehuiskring
Voor de ouderen is er de Marehuiskring. Deze komt op dinsdagochtend bij elkaar in wijkgebouw 'Het Marehuis' onder leiding van de dominee. Mocht u hieraan mee willen doen, kunt u contact opnemen met ds. Ton Jacobs ().

Jongvolwassenenkring
Heb je onlangs belijdenis gedaan, in je thuisgemeente of in de Marekerk? Of bezoek je als student de zondagse diensten in de Marekerk en zoek je meer aansluiting bij de gemeente? Of kom je al van jongs af aan in de Marekerk en zou je graag een kring gaan doen? Weet je welkom op de jongvolwassenenkring! Op deze kring denken we met elkaar na over wat geloven en Christen-zijn betekent in de wereld waarin jij werkt, sport, studeert en vriendschappen en relaties aangaat. We zoeken naar wat God hierover in zijn Woord aan ons leert en we leren van elkaar.

Toerustingsavonden
Naast de (tweewekelijkse) Bijbelkringen wordt er elk jaar een toerustingsavond georganiseerd aan de hand van een thema. Alle gemeenteleden zijn welkom op deze avond, die plaatsvindt in het Marehuis.

Agenda

11 09 2018 Kringleidersbijeenkomst

17 10 2018 Plenaire avond

09 01 2019 Kringleidersbijeenkomst

16 05 2019 Kringleidersbijeenkomst

Documenten

Antwoordkaart bijbelkringen

Visie en taakomschrijving Bijbelkringwerk

Overzicht van materiaal voor Bijbelstudie

Tips en adviezen van en voor kringleiders

Werkvormen voor kringavonden

Contact

Hanneke Geluk-Jongerman

Anneke Kramer-Top

Tel.: zie contactgegevens Marewijzer

Mail: