collecte-doelen

28 november 2021
09:59 tot 22:00

KLIK HIERONDER VOOR DETAILS

Elke dienst zijn er drie collectes

28 november 2021
09:59 tot 22:00
Locatie
Marekerk
Lange Mare 48
Leiden

KLIK HIERONDER VOOR DETAILS

Elke dienst zijn er drie collectes

Klik hier om het Word-bestand met de actuele informatie te downloaden

1e collecte: Diaconale collecte voor wisselende doelen en projecten
2e collecte: PGL - Protestantse Gemeente Leiden
3e collecte: Afwisselend: Huur/onderhoud gebouwen en Kosten predikanten en kerkelijk werkers en diverse wijkdoelen, plaatselijke doelen en landelijke doelen
 

 

 


Locatie
Marekerk
Lange Mare 48
Leiden