Dankdag Kinderdienst

3 november 2021
15:00 tot 16:00

3 november 2021
15:00 tot 16:00

Voor actuele informatie* klik hier of ga via het menu Kerkdiensten naar Data (www.marekerk.nl/go/kerkdiensten/data/).
Voor registratie om deze dienst te mogen bezoeken klik hier of ga naar https://meevieren.nl/marekerkleiden/

*) Bijzondere diensten zoals Alphadiensten en Jeugddiensten worden als 'bijzondere' dienst in de agenda getoond, maar zijn in feite 'reguliere' diensten met een aangepast karakter.