Door een verscheidenheid aan kerken in Leiden is dit jaar een rijke schakering aan activiteiten georganiseerd rondom “500 jaar Reformatie”. Ook als Marewijkgemeente doen we hieraan mee. Zo houdt prof. dr. Herman Paul op woensdag 7 juni a.s. een lezing in het Marehuis, Oude Vest 61, (20.00 uur) met als thema: “Herdenken of herlezen? Luther en Calvijn anno 2017” en is er zaterdagmiddag 28 oktober om 16.00 uur een (gratis) (orgel)concert in de Marekerk waarin bewerkingen van door Luther gedichte liederen centraal zullen staan. Op zaterdag 10 juni, van 13.00 – 16.00 uur, presenteren een groot aantal kerken, waaronder ook onze eigen kerk, zich in de Marekerk voor het (Leidse) publiek. Op de website van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Leiden, www.luthersekerkleiden.nl, vindt u een volledig overzicht van alle activiteiten. Deze zijn ook vermeld op in de Marekerk aanwezige flyers.

Lezing

In het kader van de herdenking van 500 jaar Reformatie houdt ons gemeentelid prof. dr. H.J. (Herman) Paul op woensdagavond 7 juni een lezing in het Marehuis, Oude Vest 61, Leiden, met als thema: “Herdenken of herlezen? Luther en Calvijn anno 2017”.
De lezing werpt de vraag op hoe wij de Reformatie het best zouden kunnen herdenken: Blij en/of bedroefd, als protestanten onder elkaar en/of met andersdenkenden, met gloedvolle redes vanaf de kansel en/of stil gebogen over een zestiende-eeuwse tekst. Met voorbeelden uit heden en verleden introduceert de lezing een “historische gesprekskunst”, die er niet op uit is haar eigen gelijk in Luther of Calvijn terug te vinden, maar zich wil laten tegenspreken door het verleden. De vraag is niet wat wij van de Reformatie vinden, maar wat zestiende-eeuwse reformatoren, afgaand op hun teksten, van ons zouden vinden. De aanvang is 20.00 uur en er is koffie en thee vanaf 19.30 uur. Reserveer alvast de datum!

Contactpersoon: G. Sirag, telefoon: 071 – 5892028, e-mailadres: .