Door een verscheidenheid aan kerken in Leiden is dit jaar een rijke schakering aan activiteiten georganiseerd rondom “500 jaar Reformatie”. Ook als Marewijkgemeente doen we hieraan mee. Zo houdt prof. dr. Herman Paul op woensdag 7 juni a.s. een lezing in het Marehuis, Oude Vest 61, (20.00 uur) met als thema: “Herdenken of herlezen? Luther en Calvijn anno 2017” en is er zaterdagmiddag 28 oktober om 16.00 uur een (gratis) (orgel)concert in de Marekerk waarin bewerkingen van door Luther gedichte liederen centraal zullen staan. Op zaterdag 10 juni, van 13.00 – 16.00 uur, presenteren een groot aantal kerken, waaronder ook onze eigen kerk, zich in de Marekerk voor het (Leidse) publiek. Op de website van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Leiden, www.luthersekerkleiden.nl, vindt u een volledig overzicht van alle activiteiten. Deze zijn ook vermeld op in de Marekerk aanwezige flyers.

Contactpersoon: G. Sirag, telefoon: 071 – 5892028, e-mailadres: .