Op verschillende manieren willen wij vertellen wie Jezus Christus is.

Alphacursus

IS ER MEER?

Is er Meer?
Meer weten over het christelijk geloof? In september 2017 hopen wij een nieuwe alphacursus te starten. De alphacursus is een laagdrempelige cursus om kennis te maken met het christelijk geloof. De cursus start met een introductieborrel op dinsdag 19 september om 20.30 uur in het Marehuis, Oude Vest 61. Daarna wordt de cursus vanaf 4 oktober op woensdagavond gegeven. De avonden beginnen om 19.00 uur met een maaltijd. Voor meer informatie en opgave kun je mailen naar: .

Alphadiensten

Naast onze gewone diensten is er eens in de zes weken een Alphadienst. Daar is de uitleg over de Bijbel gericht op mensen die daar nog onbekend mee zijn, en is de muziek minder traditioneel dan in onze gewone diensten. Ook op kerstavond organiseren wij een bijzondere, extra feestelijke dienst. Meer informatie: Jantine Donk, of de website alphadiensten.

Voor kinderen

Twee keer per maand op woensdagmiddag zijn kinderen uit Leiden-Noord van harte welkom in het gebouw van speeltuinvereniging Noorderkwartier aan de Anna van Saksenstraat. De club start om 14.00 uur en eindigt om 15.30 uur. Hier beginnen we met spelletjes, en daarna horen we een Bijbelverhaal, gaan we zingen en knutselen. Meer informatie: Huibke ten Hove, 071-8876954.

Meer over geloof

Wil je meer lezen over het christelijk geloof? Kijk eens op:
waaromjezus.nl
waaromgeloven.nl
gelovenindekerk.nl